2005 SN129

2005SN129, 2001 TG183, 2001TG183, K01TI3G, K05SC9N, M4245

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 SN129 (224245)
a 2.54496
e 0.30543
i / sin(i) 14.0224 / 0.24230
q 1.76767
Q 3.32226
ω 313.3607
Node 19.1666
m 175.8347
n 0.2428
Epoch 2460200.5
nobs 318
nopp 12
Years observed 2001-2023
rms 0.74
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.548
ep 0.253
sin(ip) 0.237
Value Standard error
G 0.150
H 17.120
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5482 0.2527 0.2368 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.12 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot