2005 SG134

2005SG134, 2000 DH118, 2000DH118, K00DB8H, K05SD4G, N3108

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 SG134 (233108)
a 2.26210
e 0.13589
i / sin(i) 2.3863 / 0.04164
q 1.95470
Q 2.56950
ω 45.2915
Node 29.8901
m 57.7608
n 0.2897
Epoch 2460200.5
nobs 251
nopp 13
Years observed 2000-2022
rms 0.81
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.262
ep 0.148
sin(ip) 0.033
Value Standard error
G 0.150
H 18.070
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2624 0.1483 0.0332 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.07 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot