2005 SE252

2005SE252, 2012 XF116, 2012XF116, i4204, K05SP2E, K12XB6F

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 SE252 (444204)
a 2.20602
e 0.15043
i / sin(i) 5.9030 / 0.10285
q 1.87418
Q 2.53787
ω 48.2561
Node 347.7386
m 149.9719
n 0.3008
Epoch 2460200.5
nobs 257
nopp 10
Years observed 2005-2023
rms 0.80
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.206
ep 0.135
sin(ip) 0.099
Value Standard error
G 0.150
H 17.950
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2057 0.1346 0.0986 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.95 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot