2005 QS135

2005QS135, 2001 SK212, 2001SK212, K01SL2K, K05QD5S, Q8308

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 QS135 (268308)
a 2.53336
e 0.10743
i / sin(i) 1.4339 / 0.02502
q 2.26121
Q 2.80552
ω 278.9894
Node 90.8052
m 156.5474
n 0.2444
Epoch 2460200.5
nobs 285
nopp 15
Years observed 1999-2023
rms 0.74
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.533
ep 0.054
sin(ip) 0.008
Value Standard error
G 0.150
H 17.370
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5333 0.0538 0.0080 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.37 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot