2005 QN146

2005QN146, 2001 TX148, 2001TX148, E9874, K01TE8X, K05QE6N

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 QN146 (149874)
a 2.74292
e 0.02867
i / sin(i) 6.9620 / 0.12121
q 2.66428
Q 2.82155
ω 239.1052
Node 86.6200
m 351.7023
n 0.2170
Epoch 2460200.5
nobs 493
nopp 17
Years observed 1999-2023
rms 0.65
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent Witt (2732)
 
ap 2.744
ep 0.022
sin(ip) 0.102
Value Standard error
G 0.150
H 16.200
Mass
D
pV
Family data
[raw, vot]

Parent Parent name Family ID Family name Cj Author Reference Method
2732 Witt 535 Witt -0.1400 Nesvorny doi.org/10.26033/6cg5-pt13 HCM-2020-08-14
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7440 0.0222 0.1021 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.20 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot