2005 QB132

2005QB132, 2008 ER164, 2008ER164, a0860, K05QD2B, K08EG4R

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 QB132 (360860)
a 2.74578
e 0.05828
i / sin(i) 5.1556 / 0.08986
q 2.58577
Q 2.90580
ω 174.6642
Node 111.1671
m 41.2005
n 0.2166
Epoch 2460200.5
nobs 228
nopp 12
Years observed 2005-2023
rms 0.75
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.747
ep 0.065
sin(ip) 0.072
Value Standard error
G 0.150
H 16.840
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7467 0.0650 0.0716 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.84 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot