2005 QA144

2005QA144, 1999 RD230, 1999RD230, E9873, J99RN0D, K05QE4A

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 QA144 (149873)
a 3.21911
e 0.12264
i / sin(i) 7.5900 / 0.13208
q 2.82431
Q 3.61390
ω 288.8323
Node 24.8196
m 72.7790
n 0.1706
Epoch 2460200.5
nobs 750
nopp 19
Years observed 1999-2023
rms 0.70
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.211
ep 0.110
sin(ip) 0.130
Value Standard error
G 0.150
H 14.870
Mass
D 5.37 0.303
pV 0.088 0.0320
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.2110 0.1097 0.1301 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
Diameter data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
5.37 0.303 0.303 Masiero 2011ApJ...741...68M NEATM
Albedo data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.088 0.0320 0.0320 Masiero 2011ApJ...741...68M NEATM
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
14.87 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot