2005 QA126

2005QA126, 2008 FZ114, 2008FZ114, K05QC6A, K08FB4Z, k1695

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 QA126 (461695)
a 2.51978
e 0.11730
i / sin(i) 3.6347 / 0.06340
q 2.22421
Q 2.81536
ω 151.0641
Node 151.7515
m 215.0748
n 0.2464
Epoch 2460200.5
nobs 221
nopp 9
Years observed 2005-2022
rms 0.72
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.518
ep 0.113
sin(ip) 0.057
Value Standard error
G 0.150
H 17.550
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5183 0.1128 0.0573 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.55 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot