2005 JX104

2005JX104, 1999 XV246, 1999XV246, J99XO6V, K05JA4X, L5924

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 JX104 (215924)
a 2.58593
e 0.25183
i / sin(i) 5.5888 / 0.09739
q 1.93471
Q 3.23715
ω 79.9451
Node 53.4552
m 214.9877
n 0.2370
Epoch 2460200.5
nobs 253
nopp 9
Years observed 1999-2023
rms 0.70
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.584
ep 0.286
sin(ip) 0.089
Value Standard error
G 0.150
H 17.760
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5837 0.2862 0.0889 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.76 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot