2005 JK33

2005JK33, ~01KG, 2007 VG161, 2007VG161, K05J33K, K07VG1G

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 JK33 (625100)
a 2.60783
e 0.19359
i / sin(i) 14.0699 / 0.24310
q 2.10299
Q 3.11267
ω 119.1933
Node 49.0980
m 171.3644
n 0.2340
Epoch 2460200.5
nobs 89
nopp 7
Years observed 2005-2021
rms 0.43
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.608
ep 0.234
sin(ip) 0.235
Value Standard error
G 0.150
H 17.570
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6081 0.2344 0.2354 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.57 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot