2005 JC111

2005JC111, 2007 VA239, 2007VA239, K05JB1C, K07VN9A, L2259

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 JC111 (212259)
a 2.71090
e 0.08381
i / sin(i) 12.7245 / 0.22026
q 2.48371
Q 2.93809
ω 158.1062
Node 65.3408
m 43.5016
n 0.2208
Epoch 2460200.5
nobs 368
nopp 13
Years observed 2002-2023
rms 0.73
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.712
ep 0.114
sin(ip) 0.203
Value Standard error
G 0.150
H 16.270
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7115 0.1139 0.2030 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.27 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot