2005 GY161

2005GY161, 2004 BB155, 2004BB155, E5136, K04BF5B, K05GG1Y

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 GY161 (145136)
a 2.73105
e 0.18728
i / sin(i) 3.4750 / 0.06061
q 2.21957
Q 3.24253
ω 9.2371
Node 281.2021
m 327.6481
n 0.2184
Epoch 2460200.5
nobs 450
nopp 14
Years observed 1995-2023
rms 0.74
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.732
ep 0.182
sin(ip) 0.077
Value Standard error
G 0.150
H 16.070
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7317 0.1820 0.0774 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.07 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot