2005 GX129

2005GX129, 2008 YE144, 2008YE144, K05GC9X, K08YE4E, Y5057

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 GX129 (345057)
a 2.79062
e 0.12276
i / sin(i) 4.2864 / 0.07474
q 2.44804
Q 3.13321
ω 25.2050
Node 129.7464
m 25.8391
n 0.2114
Epoch 2460200.5
nobs 297
nopp 13
Years observed 2000-2023
rms 0.76
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.792
ep 0.155
sin(ip) 0.058
Value Standard error
G 0.150
H 16.860
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7922 0.1550 0.0584 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.86 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot