2005 GV113

2005GV113, 2002 RK194, 2002RK194, K02RJ4K, K05GB3V, L8567

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 GV113 (218567)
a 2.34778
e 0.20959
i / sin(i) 11.2499 / 0.19509
q 1.85571
Q 2.83985
ω 79.1431
Node 161.4146
m 27.3799
n 0.2740
Epoch 2460200.5
nobs 551
nopp 13
Years observed 2002-2023
rms 0.67
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.348
ep 0.215
sin(ip) 0.198
Value Standard error
G 0.150
H 16.800
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3484 0.2155 0.1984 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.80 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot