2005 GN161

2005GN161, 2001 DM104, 2001DM104, K01DA4M, K05GG1N, Q0654

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 GN161 (260654)
a 2.38663
e 0.11435
i / sin(i) 8.3450 / 0.14513
q 2.11370
Q 2.65955
ω 41.3677
Node 154.0484
m 4.3198
n 0.2673
Epoch 2460200.5
nobs 454
nopp 13
Years observed 2001-2023
rms 0.72
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.387
ep 0.153
sin(ip) 0.140
Value Standard error
G 0.150
H 17.020
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3869 0.1534 0.1401 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.02 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot