2005 GC223

2005GC223, 2007 VJ178, 2007VJ178, K05GM3C, K07VH8J, l4713

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 GC223 (474713)
a 2.76635
e 0.06835
i / sin(i) 3.8323 / 0.06684
q 2.57727
Q 2.95544
ω 269.9560
Node 178.6088
m 116.6714
n 0.2142
Epoch 2460200.5
nobs 133
nopp 13
Years observed 2002-2023
rms 0.88
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.766
ep 0.070
sin(ip) 0.065
Value Standard error
G 0.150
H 17.330
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7658 0.0702 0.0645 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.33 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot