2005 EW283

2005EW283, 2002 PE154, 2002PE154, K02PF4E, K05ES3W, m1045

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 EW283 (481045)
a 2.60195
e 0.17457
i / sin(i) 3.8153 / 0.06654
q 2.14772
Q 3.05618
ω 198.3817
Node 323.7209
m 146.9954
n 0.2348
Epoch 2460200.5
nobs 189
nopp 10
Years observed 2002-2022
rms 0.78
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.602
ep 0.205
sin(ip) 0.080
Value Standard error
G 0.150
H 17.640
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6017 0.2046 0.0798 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.64 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot