2005 ES101

2005ES101, 2002 RA172, 2002RA172, K02RH2A, K05EA1S, L2083

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 ES101 (212083)
a 2.66246
e 0.02035
i / sin(i) 14.3463 / 0.24778
q 2.60827
Q 2.71665
ω 206.5208
Node 5.7264
m 71.5684
n 0.2269
Epoch 2460200.5
nobs 554
nopp 14
Years observed 2002-2022
rms 0.80
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.663
ep 0.061
sin(ip) 0.248
Value Standard error
G 0.150
H 15.730
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6628 0.0613 0.2476 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.73 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot