2005 EN121

2005EN121, 2003 UJ384, 2003UJ384, K03Uc4J, K05EC1N, Q0527

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 EN121 (260527)
a 2.41895
e 0.10154
i / sin(i) 6.6040 / 0.11501
q 2.17332
Q 2.66458
ω 326.8164
Node 160.0264
m 9.8927
n 0.2620
Epoch 2460200.5
nobs 270
nopp 13
Years observed 2003-2023
rms 0.76
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.418
ep 0.131
sin(ip) 0.112
Value Standard error
G 0.150
H 17.250
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.4184 0.1305 0.1120 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.25 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot