2005 EM173

2005EM173, 2003 YT158, 2003YT158, K03YF8T, K05EH3M, L2110

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 EM173 (212110)
a 2.57341
e 0.13654
i / sin(i) 11.2660 / 0.19536
q 2.22203
Q 2.92480
ω 4.3938
Node 4.2235
m 335.3297
n 0.2387
Epoch 2460200.5
nobs 745
nopp 16
Years observed 1999-2023
rms 0.68
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.574
ep 0.102
sin(ip) 0.192
Value Standard error
G 0.150
H 15.940
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5737 0.1023 0.1918 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.94 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot