2005 EC278

2005EC278, 1998 FW130, 1998FW130, E5034, J98FD0W, K05ER8C

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 EC278 (145034)
a 2.31119
e 0.07440
i / sin(i) 6.7344 / 0.11727
q 2.13922
Q 2.48315
ω 48.2630
Node 167.3547
m 66.4023
n 0.2805
Epoch 2460200.5
nobs 394
nopp 15
Years observed 1998-2023
rms 0.75
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent Vesta (4)
 
ap 2.312
ep 0.107
sin(ip) 0.118
Value Standard error
G 0.150
H 16.780
Mass
D
pV
Family data
[raw, vot]

Parent Parent name Family ID Family name Cj Author Reference Method
4 Vesta 401 Vesta Nesvorny doi.org/10.26033/6cg5-pt13 HCM-2020-08-14
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3116 0.1075 0.1182 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.78 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot