2005 EA253

2005EA253, 2001 FA110, 2001FA110, E5020, K01FB0A, K05EP3A

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2005 EA253 (145020)
a 2.47213
e 0.12549
i / sin(i) 3.0282 / 0.05283
q 2.16190
Q 2.78236
ω 307.3071
Node 284.6105
m 239.6976
n 0.2536
Epoch 2460200.5
nobs 483
nopp 15
Years observed 2001-2023
rms 0.78
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.473
ep 0.144
sin(ip) 0.070
Value Standard error
G 0.150
H 16.270
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.4734 0.1443 0.0698 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.27 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot