2004 XY150

2004XY150, 2011 WP127, 2011WP127, e5494, K04XF0Y, K11WC7P

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2004 XY150 (405494)
a 2.33935
e 0.20650
i / sin(i) 5.5918 / 0.09744
q 1.85627
Q 2.82244
ω 17.4383
Node 52.0258
m 94.4879
n 0.2755
Epoch 2460200.5
nobs 149
nopp 9
Years observed 2004-2023
rms 0.67
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.339
ep 0.209
sin(ip) 0.084
Value Standard error
G 0.150
H 18.360
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3392 0.2086 0.0841 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.36 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot