2004 XQ144

2004XQ144, 2007 VH122, 2007VH122, K04XE4Q, K07VC2H, W7099

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2004 XQ144 (327099)
a 2.22371
e 0.11496
i / sin(i) 3.1719 / 0.05533
q 1.96807
Q 2.47934
ω 215.3341
Node 286.5545
m 203.1076
n 0.2972
Epoch 2460200.5
nobs 226
nopp 11
Years observed 2004-2023
rms 0.73
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.224
ep 0.157
sin(ip) 0.050
Value Standard error
G 0.150
H 18.210
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2241 0.1574 0.0499 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.21 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot