2004 XQ128

2004XQ128, 2008 YE134, 2008YE134, K04XC8Q, K08YD4E, Y4981

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2004 XQ128 (344981)
a 2.55276
e 0.09904
i / sin(i) 9.9446 / 0.17270
q 2.29992
Q 2.80559
ω 279.0000
Node 78.8144
m 288.4442
n 0.2417
Epoch 2460200.5
nobs 367
nopp 13
Years observed 2000-2023
rms 0.74
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.553
ep 0.053
sin(ip) 0.155
Value Standard error
G 0.150
H 16.340
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5532 0.0527 0.1548 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.34 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot