2004 TY108

2004TY108, 1999 TQ245, 1999TQ245, J99TO5Q, K04TA8Y, L8510

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2004 TY108 (218510)
a 2.98291
e 0.20299
i / sin(i) 8.4001 / 0.14608
q 2.37739
Q 3.58842
ω 283.1618
Node 129.2301
m 215.2031
n 0.1913
Epoch 2460200.5
nobs 549
nopp 15
Years observed 1999-2023
rms 0.77
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.982
ep 0.174
sin(ip) 0.135
Value Standard error
G 0.150
H 15.710
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.9823 0.1742 0.1345 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.71 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot