2004 TW115

2004TW115, 2008 WA117, 2008WA117, i0329, K04TB5W, K08WB7A

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2004 TW115 (440329)
a 2.40563
e 0.22509
i / sin(i) 3.7885 / 0.06607
q 1.86414
Q 2.94713
ω 279.2244
Node 78.0100
m 39.9493
n 0.2642
Epoch 2460200.5
nobs 150
nopp 9
Years observed 2004-2023
rms 0.80
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.406
ep 0.185
sin(ip) 0.051
Value Standard error
G 0.150
H 18.000
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.4057 0.1855 0.0505 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.00 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot