2004 TO177

2004TO177, 2000 QO159, 2000QO159, K00QF9O, K04TH7O, Y8261

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2004 TO177 (348261)
a 2.40598
e 0.16220
i / sin(i) 6.0791 / 0.10590
q 2.01572
Q 2.79623
ω 157.2180
Node 201.1921
m 47.7871
n 0.2641
Epoch 2460200.5
nobs 351
nopp 13
Years observed 2000-2023
rms 0.73
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent Vesta (4)
 
ap 2.406
ep 0.125
sin(ip) 0.113
Value Standard error
G 0.150
H 17.210
Mass
D
pV
Family data
[raw, vot]

Parent Parent name Family ID Family name Cj Author Reference Method
4 Vesta 401 Vesta Nesvorny doi.org/10.26033/6cg5-pt13 HCM-2020-08-14
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.4059 0.1250 0.1127 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.21 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot