2004 TN268

2004TN268, 2006 BH168, 2006BH168, K04TQ8N, K06BG8H, Q0346

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2004 TN268 (260346)
a 3.08957
e 0.20727
i / sin(i) 7.1736 / 0.12488
q 2.44920
Q 3.72994
ω 87.9434
Node 44.7553
m 94.6214
n 0.1815
Epoch 2460200.5
nobs 565
nopp 13
Years observed 1999-2023
rms 0.67
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.092
ep 0.223
sin(ip) 0.121
Value Standard error
G 0.150
H 15.660
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0921 0.2228 0.1214 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.66 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot