2004 TM243

2004TM243, 1999 XK128, 1999XK128, J99XC8K, K04TO3M, M0807

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2004 TM243 (220807)
a 3.02751
e 0.16775
i / sin(i) 1.9124 / 0.03337
q 2.51965
Q 3.53538
ω 18.8167
Node 9.4710
m 216.9216
n 0.1871
Epoch 2460200.5
nobs 465
nopp 18
Years observed 1998-2023
rms 0.80
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.024
ep 0.138
sin(ip) 0.040
Value Standard error
G 0.150
H 15.910
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0238 0.1381 0.0397 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.91 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot