2004 TK337

2004TK337, 2008 EM126, 2008EM126, d3716, K04TX7K, K08EC6M

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2004 TK337 (393716)
a 3.13498
e 0.21125
i / sin(i) 15.9910 / 0.27549
q 2.47271
Q 3.79725
ω 73.1239
Node 194.3330
m 227.0717
n 0.1776
Epoch 2460200.5
nobs 229
nopp 10
Years observed 2004-2021
rms 0.77
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.147
ep 0.201
sin(ip) 0.287
Value Standard error
G 0.150
H 16.350
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1471 0.2014 0.2869 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.35 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot