2004 RX302

2004RX302, 2008 UA238, 2008UA238, d3683, K04RU2X, K08UN8A

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2004 RX302 (393683)
a 2.40049
e 0.11558
i / sin(i) 6.5493 / 0.11406
q 2.12305
Q 2.67794
ω 20.0658
Node 14.2549
m 8.3705
n 0.2650
Epoch 2460200.5
nobs 140
nopp 11
Years observed 1993-2023
rms 0.77
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.400
ep 0.093
sin(ip) 0.109
Value Standard error
G 0.150
H 18.000
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3999 0.0934 0.1089 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.00 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot