2004 RV220

2004RV220, 2000 AT134, 2000AT134, K00AD4T, K04RM0V, M0680

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2004 RV220 (220680)
a 3.14066
e 0.17447
i / sin(i) 11.4509 / 0.19853
q 2.59270
Q 3.68862
ω 87.1370
Node 309.0784
m 144.7988
n 0.1771
Epoch 2460200.5
nobs 550
nopp 14
Years observed 1998-2023
rms 0.74
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.133
ep 0.147
sin(ip) 0.224
Value Standard error
G 0.150
H 15.250
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1327 0.1467 0.2235 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.25 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot