2004 RV104

2004RV104, 2011 ST215, 2011ST215, K04RA4V, K11SL5T, u8697

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2004 RV104 (568697)
a 2.34455
e 0.16696
i / sin(i) 5.0783 / 0.08852
q 1.95309
Q 2.73600
ω 75.3171
Node 320.2693
m 78.1213
n 0.2745
Epoch 2460200.5
nobs 269
nopp 10
Years observed 2004-2023
rms 0.65
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.345
ep 0.142
sin(ip) 0.100
Value Standard error
G 0.150
H 17.740
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3451 0.1425 0.0998 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.74 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot