2004 RU133

2004RU133, 2013 EL116, 2013EL116, K04RD3U, K13EB6L, x5948

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2004 RU133 (595948)
a 3.08722
e 0.07626
i / sin(i) 18.5908 / 0.31881
q 2.85180
Q 3.32263
ω 129.7974
Node 162.8925
m 229.9570
n 0.1817
Epoch 2460200.5
nobs 75
nopp 10
Years observed 2002-2021
rms 0.35
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.090
ep 0.064
sin(ip) 0.313
Value Standard error
G 0.150
H 16.980
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0896 0.0636 0.3128 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.98 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot