2004 RP155

2004RP155, 2008 WN112, 2008WN112, i0275, K04RF5P, K08WB2N

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2004 RP155 (440275)
a 2.39241
e 0.23655
i / sin(i) 3.3565 / 0.05855
q 1.82647
Q 2.95834
ω 126.3374
Node 261.7146
m 25.0656
n 0.2663
Epoch 2460200.5
nobs 234
nopp 9
Years observed 2004-2023
rms 0.73
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.393
ep 0.208
sin(ip) 0.078
Value Standard error
G 0.150
H 17.980
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3925 0.2076 0.0778 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.98 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot