2004 RO186

2004RO186, 2006 BA254, 2006BA254, K04RI6O, K06BP4A, Z7534

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2004 RO186 (357534)
a 2.34163
e 0.12787
i / sin(i) 6.5363 / 0.11383
q 2.04220
Q 2.64106
ω 43.7543
Node 319.0280
m 101.9969
n 0.2751
Epoch 2460200.5
nobs 204
nopp 12
Years observed 2004-2022
rms 0.74
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent Vesta (4)
 
ap 2.342
ep 0.088
sin(ip) 0.121
Value Standard error
G 0.150
H 17.760
Mass
D
pV
Family data
[raw, vot]

Parent Parent name Family ID Family name Cj Author Reference Method
4 Vesta 401 Vesta Nesvorny doi.org/10.26033/6cg5-pt13 HCM-2020-08-14
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3423 0.0882 0.1215 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.76 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot