2004 RO100

2004RO100, 2007 EF200, 2007EF200, i0263, K04RA0O, K07EK0F

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2004 RO100 (440263)
a 2.40536
e 0.23755
i / sin(i) 5.3421 / 0.09310
q 1.83396
Q 2.97676
ω 312.0042
Node 332.8589
m 77.7699
n 0.2642
Epoch 2460200.5
nobs 292
nopp 11
Years observed 2004-2023
rms 0.69
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.403
ep 0.222
sin(ip) 0.100
Value Standard error
G 0.150
H 17.330
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.4027 0.2221 0.1003 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.33 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot