2004 RL225

2004RL225, 2013 EL111, 2013EL111, a0675, K04RM5L, K13EB1L

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2004 RL225 (360675)
a 3.15060
e 0.10497
i / sin(i) 10.4609 / 0.18157
q 2.81988
Q 3.48133
ω 215.6501
Node 160.9394
m 126.7278
n 0.1762
Epoch 2460200.5
nobs 253
nopp 13
Years observed 2004-2023
rms 0.82
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.151
ep 0.080
sin(ip) 0.172
Value Standard error
G 0.150
H 16.110
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1510 0.0798 0.1723 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.11 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot