2004 RG184

2004RG184, 2002 GH176, 2002GH176, K02GH6H, K04RI4G, L8436

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2004 RG184 (218436)
a 2.98327
e 0.05381
i / sin(i) 14.8226 / 0.25583
q 2.82275
Q 3.14379
ω 229.8158
Node 199.8008
m 171.7091
n 0.1913
Epoch 2460200.5
nobs 692
nopp 17
Years observed 2002-2023
rms 0.67
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.982
ep 0.047
sin(ip) 0.262
Value Standard error
G 0.150
H 15.430
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.9822 0.0472 0.2618 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.43 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot