2004 RE265

2004RE265, 2001 TT207, 2001TT207, K01TK7T, K04RQ5E, Q0233

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2004 RE265 (260233)
a 2.13713
e 0.09318
i / sin(i) 3.5284 / 0.06154
q 1.93799
Q 2.33626
ω 0.8783
Node 14.3249
m 9.5773
n 0.3155
Epoch 2460200.5
nobs 175
nopp 13
Years observed 2001-2023
rms 0.86
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.137
ep 0.070
sin(ip) 0.044
Value Standard error
G 0.150
H 18.340
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.1366 0.0697 0.0436 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.34 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot