2004 RD180

2004RD180, 2014 WF442, 2014WF442, K04RI0D, K14Wi2F, o3971

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2004 RD180 (503971)
a 2.17901
e 0.20220
i / sin(i) 4.3112 / 0.07517
q 1.73842
Q 2.61960
ω 22.7322
Node 300.2268
m 345.6026
n 0.3064
Epoch 2460200.5
nobs 226
nopp 8
Years observed 2004-2022
rms 0.79
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.179
ep 0.129
sin(ip) 0.080
Value Standard error
G 0.150
H 18.390
Mass
D 1.58 0.410
pV 0.034 0.0230
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.1789 0.1286 0.0797 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
Diameter data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
1.58 0.410 0.410 Masiero 2021PSJ.....2..162M NEATM
Albedo data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.034 0.0160 0.0300 Masiero 2021PSJ.....2..162M NEATM
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.39 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot