2004 RC105

2004RC105, 1999 TH290, 1999TH290, J99TT0H, K04RA5C, Q0177

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2004 RC105 (260177)
a 3.00469
e 0.06324
i / sin(i) 8.8161 / 0.15326
q 2.81466
Q 3.19471
ω 169.8381
Node 233.1003
m 197.2080
n 0.1892
Epoch 2460200.5
nobs 735
nopp 16
Years observed 1999-2023
rms 0.69
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.003
ep 0.043
sin(ip) 0.168
Value Standard error
G 0.150
H 15.460
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0033 0.0433 0.1678 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.46 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot