2004 PV110

2004PV110, 2007 EU197, 2007EU197, d0836, K04PB0V, K07EJ7U

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2004 PV110 (390836)
a 2.32024
e 0.23117
i / sin(i) 5.7199 / 0.09967
q 1.78388
Q 2.85661
ω 256.1293
Node 4.5561
m 192.3534
n 0.2789
Epoch 2460200.5
nobs 110
nopp 10
Years observed 2004-2022
rms 0.90
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.322
ep 0.229
sin(ip) 0.114
Value Standard error
G 0.150
H 17.960
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3219 0.2294 0.1135 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.96 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot