2004 JL46

2004JL46, ~02ad, 2015 KU142, 2015KU142, K04J46L, K15KE2U

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2004 JL46 (629959)
a 2.35597
e 0.14136
i / sin(i) 5.9434 / 0.10355
q 2.02293
Q 2.68902
ω 127.4658
Node 50.5016
m 156.1023
n 0.2726
Epoch 2460200.5
nobs 145
nopp 11
Years observed 2004-2023
rms 0.71
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.357
ep 0.181
sin(ip) 0.092
Value Standard error
G 0.150
H 18.000
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3568 0.1814 0.0922 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.00 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot