2004 CW122

2004CW122, 2005 JY139, 2005JY139, K04CC2W, K05JD9Y, L1801

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2004 CW122 (211801)
a 2.73691
e 0.06503
i / sin(i) 6.6611 / 0.11600
q 2.55892
Q 2.91491
ω 200.1236
Node 148.8527
m 272.8933
n 0.2177
Epoch 2460200.5
nobs 361
nopp 14
Years observed 2000-2023
rms 0.77
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent Witt (2732)
 
ap 2.737
ep 0.025
sin(ip) 0.104
Value Standard error
G 0.150
H 16.390
Mass
D
pV
Family data
[raw, vot]

Parent Parent name Family ID Family name Cj Author Reference Method
2732 Witt 535 Witt -0.1600 Nesvorny doi.org/10.26033/6cg5-pt13 HCM-2020-08-14
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7367 0.0246 0.1042 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.39 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot