2004 CG101

2004CG101, 2001 SC318, 2001SC318, E4279, K01SV8C, K04CA1G

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2004 CG101 (144279)
a 2.77318
e 0.14486
i / sin(i) 9.9026 / 0.17197
q 2.37145
Q 3.17491
ω 24.5384
Node 183.3823
m 55.9734
n 0.2134
Epoch 2460200.5
nobs 623
nopp 15
Years observed 2001-2023
rms 0.70
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.773
ep 0.191
sin(ip) 0.168
Value Standard error
G 0.150
H 15.750
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7732 0.1906 0.1684 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.75 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot