2004 BO113

2004BO113, 2002 TP272, 2002TP272, B6610, K02TR2P, K04BB3O

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2004 BO113 (116610)
a 2.33056
e 0.05860
i / sin(i) 5.3002 / 0.09237
q 2.19400
Q 2.46712
ω 332.2784
Node 218.7123
m 147.7518
n 0.2770
Epoch 2460200.5
nobs 1135
nopp 18
Years observed 1998-2023
rms 0.66
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent Vesta (4)
 
ap 2.331
ep 0.098
sin(ip) 0.102
Value Standard error
G 0.150
H 16.050
Mass
D
pV
Family data
[raw, vot]

Parent Parent name Family ID Family name Cj Author Reference Method
4 Vesta 401 Vesta Nesvorny doi.org/10.26033/6cg5-pt13 HCM-2020-08-14
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3309 0.0976 0.1025 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.05 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot