2004 BL140

2004BL140, 2006 WL115, 2006WL115, K04BE0L, K06WB5L, M0474

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2004 BL140 (220474)
a 2.21060
e 0.18754
i / sin(i) 2.2446 / 0.03916
q 1.79601
Q 2.62518
ω 97.8959
Node 288.0380
m 67.5870
n 0.2999
Epoch 2460200.5
nobs 316
nopp 12
Years observed 2004-2022
rms 0.85
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.213
ep 0.161
sin(ip) 0.070
Value Standard error
G 0.150
H 17.990
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2133 0.1608 0.0695 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.99 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot