2003 YV112

2003YV112, 2007 TC147, 2007TC147, K03YB2V, K07TE7C, Y8110

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2003 YV112 (348110)
a 2.68838
e 0.22978
i / sin(i) 4.7593 / 0.08297
q 2.07063
Q 3.30612
ω 353.3636
Node 25.6699
m 213.9517
n 0.2236
Epoch 2460200.5
nobs 395
nopp 14
Years observed 2003-2023
rms 0.78
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.687
ep 0.192
sin(ip) 0.075
Value Standard error
G 0.150
H 16.750
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6865 0.1924 0.0746 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.75 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot